EKSPORT – dokumenty do odprawy

Faktura handlowa zawierająca następujące dane:

 • numer i data wystawienia z nadrukiem INVOICE,
 • pełne dane sprzedającego oraz pełne dane kupującego,
 • warunki dostawy zgodne z INCOTERMS ze wskazaniem miejsca,
 • nazwa towaru przy każdej pozycji oraz wartość z walutą.

Specyfikacja zwierająca następujące dane dla każdej pozycji faktury:

 • liczbę opakowań,
 • rodzaj opakowań i jeżeli opakowaniem są palety lub skrzynie to podany rodzaj materiału, z którego są wykonane,
 • liczba sztuk / komponentów wraz z wagą netto oraz wagą brutto,
 • ilość m³ lub m² lub innej jednostki (jeżeli wymagane przy danym towarze),

Oświadczenia eksportera i dostawcy towaru:

 • do celów wystawienia świadectwa pochodzenia (jeżeli ma zostać wystawione).

Kopie świadectw zdrowia:

 • jeżeli ich przedstawienie jest wymagane z uwagi na stosowany kod taryfy celnej.

IMPORT – dokumenty do odprawy

Faktura handlowa zawierająca następujące dane:

 • numer i data wystawienia z nadrukiem INVOICE / FAKTURA
 • pełne dane sprzedającego oraz pełne dane kupującego,
 • warunki dostawy zgodne z INCOTERMS ze wskazaniem miejsca,
 • nazwa towaru przy każdej pozycji oraz wartość walutową,
 • kraj pochodzenia – MADE IN, COUNTRY OF ORGIN

Specyfikacja zwierająca następujące dane dla każdej pozycji faktury:

 • liczba opakowań,
 • rodzaj opakowań i jeżeli opakowaniem są palety lub skrzynie to podany rodzaj materiału, z którego są wykonane PRZY DREWNIE MOŻLIWY WIÓR,
 • liczba sztuk / kompletów wraz z wagą netto oraz wagą brutto,
 • ilość m³ lub m² lub innej jednostki (jeżeli wymagane przy danym towarze),

Oryginał świadectwa pochodzenia – jeżeli zostało wystawione a możliwe są preferencje.

Dokument przewozowy – konosament lub inny ze wskazaniem numeru środka transportu.

Deklaracja zgodności typu CE:

 • wystawiona przez producenta towaru dla urządzeń, maszyn, wyrobów budowlanych, medycznych lub zabawek.

Świadectwo zdrowia, jakości, certyfikaty z badań:

 • dla towarów spożywczych, przeznaczonych do spożycia: SANEPID, WIJHARS, Inspekcji Weterynaryjnej wymagane świadectwa zdrowia, jakości, weterynaryjne.

Karta charakterystyki chemicznej:

 • wystawiona przez producenta dla substancji i mieszanin chemicznych.

spedycja w transporcie morskim

Spedycja w transporcie morskim

Łączymy dostawcę z odbiorcą organizując transport i załatwiając formalności.

transport kolejowy i intermodalny

Transport kolejowy i intermodalny

Transport kolejowy dla kontenerów; również w połączeniu z transportem drogowym.

transport drogowy

Transport
drogowy

Pośredniczymy w transporcie drogowym kontenerów z ładunkiem i bez.

Ubezpieczenie mienia w transporcie

Pośredniczymy w ubezpieczaniu mienia w transporcie.

Przewiń do góry