Pośredniczymy w transporcie drogowym kontenerów z ładunkiem i bez w relacjach:

port – terminal kontenerowy,
port – magazyn odbiorcy,
DEPOT – magazyn sprzedającego – port.

Pośredniczymy w transporcie towarów po ich rozładowaniu z kontenerów w portach w relacji port – magazyn odbiorcy


INCOTERMS 2020

EXW – z zakładu (podane miejsce)
FCA – dostarczone do przewoźnika (podane miejsce)
CPT – przewóz opłacony do (podane miejsce)
CIP – przewóz i ubezpieczenie opłacone do (podane miejsce)
DAP – dostarczone do (podane miejsce)
DPU – dostarczone do miejsca i wyładowane (podane miejsce)

DDP – dostarczone do miejsca i cło opłacone (podane miejsce)
FAS – dostarczone wzdłuż burty statku (podany port załadunku)
FOB – dostarczone na statek (podany port załadunku)
CFR – koszt ładunku plus fracht (podany port przeznaczenia)
CIF – koszt ładunku plus ubezpieczenie plus fracht (podany port przeznaczenia)

spedycja w transporcie morskim

Spedycja w transporcie morskim

Łączymy dostawcę z odbiorcą organizując transport i załatwiając formalności.

transport kolejowy i intermodalny

Transport kolejowy i intermodalny

Transport kolejowy dla kontenerów; również w połączeniu z transportem drogowym.

spedycja morska - odprawy celne

Odprawy
celne

Eksport i import – przygotowanie dokumentów do odprawy celnej.

Ubezpieczenie mienia w transporcie

Pośredniczymy w ubezpieczaniu mienia w transporcie.

Przewiń do góry